Zaproszenie na pasowanie

 

          na czytelnika biblioteki szkolnej

                                                                                         

          Zaproszenie

             

               dla wszystkich uczniów klas pierwszych

                   na uroczystość Pasowania na Czytelnika            

                                                                      biblioteki szkolnej, która  odbędzie się:

  

                                                                       dla  klasy Ia  -  31. stycznia, 2020r.    o godzinie  10:00  

                                                                      dla  klasy Ib  -  30.stycznia, 2020r.     o godzinie   8:15

                                                                      dla  klasy Ic  -  24. stycznia, 2020r.    o godzinie   10:00

                                                                     dla  klasy Id  -  28. stycznia, 2020r.    o godzinie   10:00