Dzień Patrona - Konkurs

Oczywiście - w tym dniu nie ma lekcji !

Jest coś innego - każda klasa jako drużyna bierze udział w konkursie,

w którym ma rozwiązać dziesięć  zadań w określonym czasie.

Taki Dzień Patrona odbył się już wiele razy - okazało się, że zwycięskie klasy nie zawsze zgromadziły komplet punktów.

Zadania są więc trochę trudnawe.

A jest o co się starać, gdyż od początku  zabawy nagrodę fundował  Sam Dyrektor Szkoły, a w roku 2017 rolę fundatora nagrody dla zwycięzcy konkursy przejęła Rada Rodziców naszej szkoły, co podkreślamy z uznaniem i wdzięcznością ! 

 

Zabawa przy tym i napięcie występuje spore i o to chodziło organizatorom.

Dzieci wyglądały  i wyglądają  na zadowolone z zabawy.

Zdjęcia tutaj (2010r.) i tu (2011r.), i tu (2012r.), i  tu ( 2013r.) i  tu (2014r.) i tu (2015r.) i tu (2016r.) i tu (2017) i tu (2018).