Skład prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców

Joanna Ziółkowska

Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Katarzyna Uryga

Sekretarz Rady Rodziców

Agnieszka Cholewa

Skarbnik Rady Rodziców

Anna Furowicz

Członek prezydium Rady Rodziców

Barbara Kopystańska