Zebrania Rady Rodziców

Terminy zebrań przedstawicieli Rady Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021

 

23 września 2020r.

28 października 2020r.

2021r.

2021r.

2021r.

 

godzina spotkań - 17:00