Konferencja w rocznicę

Senat RP  uczcił 50 rocznicę śmierci Zofii Kossak Konferencją poświęconą jej życiu i twórczości.

O wszystkim napisaliśmy tutaj.

Ostatnim akordem rocznicy było otwarcie wystawy poswięconej Zofii kossak na Uniwersyteecie  im. Jana Długosza Częstochowie.