Informacje dla Rodziców

 

Warto przypomnieć, że pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno – wychowawczy, którego głównym celem  jest wszechstronny rozwój osobowości każdego dziecka. Wychowawcy w swojej pracy z dziećmi kładą duży nacisk na zaspokajanie potrzeb swoich podopiecznych. Przede wszystkim na: potrzebę aktywności i działania, potrzebę ruchu, kontaktów z rówieśnikami, akceptacji w grupie rówieśniczej, samoakceptacji, potrzebę sukcesu i potrzeby poznawcze.

 

 

 

W naszej szkole  świetlica  działa w  pięciu oddziałach:

 

klasę 2a i 3b  prowadzi p. Barbara Kurzydło  w sali 313,

klasy 1b i  2c  prowadzi p. Karolina Staszewska w sali 313

klasy 3c i 2b prowadzi p. Anna Winkiewicz w sali 413

klasy 1a i 2d prowadzi p. Iwona Sieniawska  w sali 407,

klasy 1c i 3a prowadzi p. Alicja Dybała w sali 407

Grupy zbiorcze:

sala 407  godziny 6.30 - 8.00

sala 313 godziny 15.00 - 16.00

 

 

 

Galeria

Powiększ zdjęcie